Waterstof

Wat is Waterstof (H2) ? Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Waterstof is het eerste element in het periodiek systeem van alle bekende elementen en heeft het allerlaagste atoomgewicht. Waterstofgas ontstaat als water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof (H2). Dit proces van splitsing heet hydrolyse. Vanaf 2007 is er een stroom …